Fakulta

Oznam k organizácii štúdia v mesiaci august

Študijné oddelenie FF UKF v Nitre bude v termíne od 2. augusta do 13. augusta 2021 z dôvodu celouniverzitnej dovolenky zatvorené. Úradné hodiny v štandardnom režime obnovíme od 16. augusta 2021.
Pripomíname študentom povinnosť realizovať elektronický zápis v prípade, ak chcú pokračovať v štúdiu. Uchádzači prijatí do 1. ročníka si môžu realizovať aj zápis predmetov do zápisových listov, študenti vyšších ročníkov, ktorí si neurobili predzápis predmetov v stanovenom termíne, budú môcť realizovať zápis predmetov do zápisových listov až od 1. septembra 2021. Elektronický zápis do vyššieho ročníka však treba urobiť do tohto termínu. Podrobnejšie inštrukcie nájdete tu https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/zapis-na-studium.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo