Fakulta

Odovzdávanie dokladov o úspešnom ukončení štúdia

Vážení absolventi,
všetkým, ktorí ste úspešne v tomto akademickom roku 2020/21 úspešne absolvovali bakalársky alebo magisterský stupeň v niektorej z foriem štúdia alebo rozširujúce štúdium niektorého z predmetov učiteľstva, blahoželáme a zároveň vás informujeme, že doklady o úspešnom ukončení štúdia vám budú, vzhľadom na zrušenie promócií, doručené poštou ako zásielka s doručenkou do vlastných rúk.
študijné oddelenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook