Fakulta

Oznámenie o inauguračnej prednáške - doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 20. mája 2021 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., pracovníka Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história. Názov inauguračnej prednášky: „Impulzy výmen mestských politických elít v Nitre v prvej polovici 20. storočia v kontexte vývoja obecnej samosprávy na Slovensku“.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo