Fakulta

Oznámenie o inauguračnej prednáške - doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 20. mája 2021 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., pracovníka Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história. Názov inauguračnej prednášky: „Impulzy výmen mestských politických elít v Nitre v prvej polovici 20. storočia v kontexte vývoja obecnej samosprávy na Slovensku“.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook