Fakulta

Oznámenie o inauguračnej prednáške - doc. Mgr. et. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 10. decembra 2020 o 9,00 hod. sa v zasadačke dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. et. Mgr. Petra Mikuláša, PhD., pracovníka Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá. Názov inauguračnej prednášky: „Súčasný koncept celebrity v mediálnej a marketingovej komunikácii“. 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo