Fakulta

Prevádzkové obmedzenia na študinom oddelení FF UKF

Vážení študenti,
vzhľadom na prevádzkové obmedzenia v budove FF UKF na Štefánikovej ulici v mesiaci november Vás prosíme, aby ste komunikáciu so študijným oddelením riešili prednostne prostredníctvom e-mailu, telefonicky len výnimočne. Osobný kontakt je nateraz zrušený.
Ďakujeme za pochopenie, 
študijné referentky a prodekanka pre vzdelávanie.
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook