Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jitky Rožňovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 10. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jitky Rožňovej, PhD., pracovníčky Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.
Názov habilitačnej prednášky: Komunikačný potenciál knihy ako masového média v dobe nových komunikačných technológií
Názov habilitačnej práce: Médiá – umenie – spoločnosť (Využitie umeleckých artefaktov v médiách a pri tvorbe adverfaktov)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo