Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jitky Rožňovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 10. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jitky Rožňovej, PhD., pracovníčky Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.
Názov habilitačnej prednášky: Komunikačný potenciál knihy ako masového média v dobe nových komunikačných technológií
Názov habilitačnej práce: Médiá – umenie – spoločnosť (Využitie umeleckých artefaktov v médiách a pri tvorbe adverfaktov)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook