Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Klementa Mitterpacha, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 9. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Klementa Mitterpacha, PhD., pracovníka Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania estetika.
Názov habilitačnej prednášky: „Akoby sa niečo stalo“. Autonómna zmena ako estetický fenomén
Názov habilitačnej práce: Idea autonómnej skutočnosti medzi estetikou a filozofiou. Umelecké dielo ako vec

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook