Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Klementa Mitterpacha, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 9. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Klementa Mitterpacha, PhD., pracovníka Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania estetika.
Názov habilitačnej prednášky: „Akoby sa niečo stalo“. Autonómna zmena ako estetický fenomén
Názov habilitačnej práce: Idea autonómnej skutočnosti medzi estetikou a filozofiou. Umelecké dielo ako vec
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo