Fakulta

Oznámenie o inauguračnej prednáške - doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 24. septembra 2020 o 9,00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. Evy Stranovskej, PhD., pracovníčky Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry. Názov inauguračnej prednášky: „Vplyv osobnostných premenných na osvojovanie si cudzieho jazyka“.

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo