Fakulta

Zmeny v prevádzke študijného oddelenia

Vážení študenti,
rešpektujte, prosím, že z dôvodu kontroly a potvrdzovania elektronických zápisov bude
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE filozofickej fakulty ZATVORENÉ
- v stredu 09. 09. 2020,
- v pondelok 14.09.2020,
- v stredu 16. 09. 2020,
- v piatok 18. 09. 2020.
V týchto dňoch nebudú referentky vybavovať ani mailovú komunikáciu, a nebudú k dispozícii ani telefonicky.
Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook