Fakulta

Protiepidemiologické opatrenia

Protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s COVID-19 a organizačné usmernenia ohľadom začiatku akademického roka sú a budú priebežne zverejňované na stránkach FF UKF a UKF v Nitre. V prípade možných nezodpovedaných otázok sa môžu študenti obracať na prodekanku pre vzdelávanie doc. PhDr. Michaelu Malíčkovú, PhD. () a zamestnanci môžu kontaktovať tajomníčku fakulty Ing. Andreu Soukupovú ().

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo