Fakulta

Doplňujúce informácie k zápisom

Vážení študenti FF,
pripomíname Vám, že v tomto roku je NEVYHNUTNÉ ELEKTRONICKY SA ZAPÍSAŤ na štúdium, bez tohto úkonu nie je možné urobiť nasledujúce úkony a potvrdiť Vás ako riadnych študentov v akademickom roku 2020/2021.
Podrobné informácie, ako zápisy realizovať, Vám prišli do školských mailových schránok, prijatým uchádzačom boli odoslané na súkromné mailové adresy. Alternatívne informácie a návody nájdete tak na stránke UKF ako aj na stránke FF.
TERMÍN ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU PREDLŽUJEME DO 4. 9. 2020.
Zároveň si môžete pridávať a odoberať predmety v zápisových listoch a zaraďovať si predmety na rozvrh v termíne od 1. 9. 2020 do 2. 10. 2020.
Riadnym študentom v akademickom roku 2020/2021 sa stávate až PO POTVRDENÍ VÁŠHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU študijným oddelením. Študijné referentky kontrolujú splnenie podmienok na postup do ďalších ročníkov štúdia postupne, preto REŠPEKTUJTE nasledujúci harmonogram, ktorý definuje termíny pre jednotlivé ročníky:
- kontrola dokladov a potvrdenie elektronického zápisu pre 1. roč. Bc. + Mgr. do 9. 9. 2020,
- kontrola splnených podmienok na postup do ďalšieho ročníka a potvrdenie elektronického zápisu:
2. ročník Bc. + Mgr. od 10. 9. 2020 do 16. 9. 2020,
3. ročník Bc. od 17. 9. 2020 do 18. 9. 2020.
POTVRDENIA o návšteve školy dostanú po vyššie uvedených termínoch prváci (so slovenskou adresou) poštou spolu s identifikačným preukazom študenta, ostatné ročníky budú mať potvrdenia k dispozícii na 1. vyučovacej hodine zimného semestra a následne na študijnom oddelení. V prípade, že nevyhnutne potrebujete potvrdenia skôr, môžete si ich vyžiadať na študijnom oddelení poštou, prípadne osobne.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme bezproblémový štart do nového akademického roka.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo