Fakulta

Prevádzkové obmedzenia na študijnom oddelení

Študijné oddelenie FF bude 31. augusta 2020 zatvorené.
V ostatných úradných dňoch žiadame študentov, aby dodržiavali hygienické nariadenia! Rovnako tak vyzývame študentov, aby nechodili na študijné oddelenie pre potvrdenia bez toho, aby si overili, či už majú POTVRDENÝ ELEKTRONICKÝ ZÁPIS. Potvrdenia o návšteve školy vystavujú referentky až po kontrole splnených podmienok na postup do ďalšieho ročníka a AŽ V SEPTEMBRI. Odporúčame tiež konzultovať Vaše požiadavky s referentkami najprv prostredníctvom mailu, mnohé sa dajú vybaviť elektronicky a klasickou poštou.
Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook