Fakulta

Akcenty literatúry pre deti a mládež (trendy, problémy, interpretácie)

Konferencia je zameraná na problematiku interpretácie literárnych textov pre deti a mládež, jej statusu a perspektívam v edukačnej praxi. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov z dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja interpretačnej práce s literárnymi textami pre deti a mládež a ich recepcie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook