Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Róberta Arpáša, Ph.D.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 18. augusta 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Róberta Arpáša, Ph.D., pracovníka Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história.
Názov habilitačnej prednášky: Československo – národný štát Čechoslovákov? Úloha slovenskej otázky v československej medzivojnovej politike
Názov habilitačnej práce: Slováci a (česko)slovenská (ne)jednota. Premeny slovenskej otázky v 30. rokoch 20. storočia

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo