Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mariany Čechovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 2. septembra 2020 o 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mariany Čechovej, PhD., pracovníčky Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania estetika.
Názov habilitačnej prednášky: Axiologické modifikácie arcitextuálnych negatívnych postáv na kultúrno-areálovej osi Východ – Západ
Názov habilitačnej práce: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu)

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo