Fakulta

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Silvie Letavajovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 3. septembra 2020 o 13.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Silvie Letavajovej, PhD., pracovníčky Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia.
Názov habilitačnej prednášky: Reflexia cudzincov, migrantov a utečencov v slovenskej spoločnosti
Názov habilitačnej práce: Zmiešané manželstvá (manželstvá s cudzincami) ako sociokultúrny fenomén

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook