Fakulta

Odovzdávanie dokladov o úspešnom ukončení štúdia

Vážení absolventi Filozofickej fakulty,
vzhľadom na uvoľnenie opatrení v súvislosti s covid19 Vám ponúkame možnosť prísť si vyzdvihnúť doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie, výpis výsledkov) osobne na študijné oddelenie. Nezabudnite predtým vrátiť do univerzitnej knižnice vypožičanú literatúru.
Čerství absolventi magisterského jednoodborového aj učiteľského štúdia si môžu vyzdvihnúť doklady v týždni od 6. júla do 10. júla 2020 v čase od 9.00 do 14.30.
Čerství absolventi bakalárskeho jednoodborového aj učiteľského štúdia si môžu vyzdvihnúť doklady v termíne od 20. júla do 24. júla 2020 v čase od 9.00 do 14.30.
Tým z Vás, ktorí si doklady nevyzdvihnú, budú následne zaslané poštou ako zásielka s doručenkou.
Srdečne Vám blahoželám, prajem Vám príjemné leto a úspešný a šťastný život.
Michaela Malíčková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook