Fakulta

Ponuka štúdia – druhé kolo

Dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje dodatočné prijímacie konanie na:
Bakalárske študijné programy uskutočňované v internej forme
Jednoodborové študijné programy:
Anglistika
Aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce
Archeológia
Editorstvo a vydavateľská prax
Estetika
Etnológia
Euroázijské štúdiá
Filozofia
História
Kulturológia
Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
Muzeológia
Nemčina v hospodárskej praxi
Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
Politológia
Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Sociológia
Taliansky jazyk a kultúra
 
Medziodborové študijné programy:
etnológia – muzeológia
história – archeológia
história – filozofia
žurnalistika – história
politológia – filozofia
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – euroázijské štúdiá
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – filozofia
sociológia – anglistika
žurnalistika – nemčina v hospodárskej praxi
 
Učiteľstvo ako kombinácia dvoch z nižšie uvedených predmetov:
anglický jazyk a literatúra
francúzsky jazyk a literatúra
nemecký jazyk a literatúra
ruský jazyk a literatúra
španielsky jazyk a literatúra
taliansky jazyk a literatúra
estetická výchova
etická výchova
história
náboženská výchova
slovenský jazyk a literatúra
výchova k občianstvu
 
Magisterské študijné programy uskutočňované v internej forme
Jednoodborové študijné programy:
Anglický jazyk v odbornej komunikácii
Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
Digitálna marketingová komunikácia
Editorstvo a vydavateľská prax
Estetika
Etnológia
História
Kulturológia
Marketingová komunikácia a reklama
Muzeológia
Politológia
Riadenie kultúry a turizmu
Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Taliansky jazyk a kultúra
Žurnalistika
 
Učiteľstvo ako kombinácia dvoch z nižšie uvedených predmetov:
anglický jazyk a literatúra
francúzsky jazyk a literatúra
nemecký jazyk a literatúra
ruský jazyk a literatúra
španielsky jazyk a literatúra
taliansky jazyk a literatúra
estetická výchova
etická výchova
história
náboženská výchova
slovenský jazyk a literatúra
výchova k občianstvu
 
Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme
Jednoodborové študijné programy:
Anglistika 
Aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce
História
Marketingová komunikácia a reklama
Riadenie kultúry a turizmu
Žurnalistika
 
Učiteľstvo v uvedenej kombinácii predmetov: 
slovenský jazyk a literatúra a história
 
Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme
Jednoodborové študijné programy:
Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
Marketingová komunikácia a reklama
Riadenie kultúry a turizmu
 
Učiteľstvo v uvedených kombináciách:
slovenský jazyk a literatúra a etická výchova
slovenský jazyk a literatúra a história
slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu
 
Termín podania prihlášky je do 15. 8. 2020.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook