Fakulta

Obmedzenie vstupu do budov FF UKF pre študentov

Prosíme študentov, aby aj naďalej rešpektovali zákaz vstupu do budov UKF v Nitre. V prípade potreby žiadame študentov, aby kontaktovali katedru alebo študijne oddelenie elektronicky.

Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook