Fakulta

Pozastavenie všetkých Erasmus mobilít do odvolania

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pozastavuje prihlasovanie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility s realizáciou v akademickom roku 2020/2021 až do odvolania. Z rovnakého dôvodu sú pozastavené všetky Erasmus mobility študentov aj zamestnancov s realizáciou v akademickom roku 2019/2020 až do odvolania.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook