Fakulta

Ako vzniká kniha (od rukopisu ku knižným publikáciám)

Séria moderovaných diskusií Ako vzniká kniha (od rukopisu ku knižným publikáciám) prináša názory a skúsenosti ľudí z rôznych sfér kultúry a umenia s vydavateľským prostredím. Prvá diskusia je venovaná problematike autorského práva, autorskej príprave kníh na vydanie a prekladu. Naše pozvanie prijali Jana Vozárová, riaditeľka autorskej spoločnosti LITA, prekladateľka a vysokoškolská pedagogička Jitka Rožňová a spisovateľ a publicista Michal Hvorecký. Moderuje Veronika Rácová. Tešíme sa na vás 13. marca 2020 o 11:00 hod v Akropole FF UKF na Hodžovej 1 v Nitre.

 Ako vznika kniha plagat1

Projekt bol podporený finančným príspevkom z Fondu LITA

 

Jana Vozárová (1976) vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V LITA pôsobí od roku 2001. Za svoje pôsobenie v organizácii sa venovala autorskému právu, medzinárodným vzťahom a budovaniu informačného systému a online služieb pre komunikáciu LITA s autormi. Za riaditeľku bola Výborom LITA zvolená v septembri 2018.

Jana Vozárová w

foto: © LITA, 2019; Foto: Miro Miklas

Jitka Rožňová (1976) vyštudovala masmediálnu komunikáciu a reklamu; od roku 2010 prednáša na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre. Z maďarčiny doposiaľ preložila takmer štyridsať prozaických a básnických titulov, divadelných hier a umenovedných publikácií. Za preklad Denníkov 1877 – 1918 Ladislava Mednyánszkeho a preklad románu Sándora Máraia Esterina pozostalosť získala prémie Literárneho fondu. Okrem prekladu sa venuje aj vlastnej literárnej tvorbe: v roku 2010 jej vyšla dvojjazyčná básnická zbierka Zhasínanie svetiel/Lámpaoltás a v roku 2013 poetická zbierka Spriadanie slov/Helyrerakott szavak. V súčasnosti pracuje na svojej tretej básnickej zbierke a prvej rozprávkovej knihe.

Jitka Roznova w

foto: Tomáš Thor

Michal Hvorecký (1976) vyštudoval estetiku. Píše prózu a publicistiku. Jeho knihy vyšli v prekladoch do mnohých jazykov. Pracuje v Goetheho inštitúte. Venuje sa aj tvorbe pre deti (Bratislava – čarovná metropola, Maliar a chlapec). Prekladá z nemčiny (Martin Pollack, Robert Walser, Timur Vermes). Napísal aj komiks Čierna oslava, jednu z kníh roka pre mládež v roku 2019. Žije s rodinou v Bratislave.

Michal Hvorecky Foto Nora a Jakub wMichal Hvorecky Foto Nora a Jakub w

foto: Nora a Jakub

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo