Fakulta

Inauguračná prednáška doc. RNDr. Daše Munkovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 5. marca 2020 o 9,20 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Daše Munkovej, PhD., pracovníčky Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo. Názov inauguračnej prednášky: „Strojový preklad a translatológia“.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo