Fakulta

Výzvy na nominácie na Cenu dekanky za rok 2019

Vážení členovia akademickej obce,
dovoľujem si Vám informovať o otvorení výzvy na nominácie na Cenu dekanky za rok 2019 - návrhy možno podať do piatku 29. 11. 2019.
Návrhy môžu podávať členovia akademickej obce FF prostredníctvom mailu na (pri publikačnej činnosti je potrebné predložiť na sekretariát dekana aj jednotlivé publikácie).
Kategórie:
1. za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu),
2. za publikačnú činnosť zamestnanca fakulty (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),
3. za publikačnú činnosť doktoranda (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),
4. za spoluprácu so študentskou komunitou (mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách).
 
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook