Fakulta

Mediálne centrum FF UKF hľadá nových študentov do svojho tímu

Mediálne centrum FF UKF organizuje výberové konanie pre študentov FF, ktorí majú záujem o získanie praktických zručností v oblasti audiovizuálnej tvorby. Mediálne centrum FF UKF zastrešuje produkciu univerzitného spravodajstva a produkuje záznamy z rôznych univerzitných podujatí. Súčasťou Mediálneho centra FF UKF je aj Rádio PLUS, ktoré je na Slovensku jediným univerzitným rádiom vysielajúcim na frekvencií 105,9 FM v Nitre a okolí. Výberové konanie sa uskutoční v pondelok 21. 10. 2019 o 15.00 h. v priestoroch Mediálneho centra FF UKF na Slančíkovej 1 v Študentskom domove Nitra.
 
Vyberko MC plagat

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook