Fakulta

Habilitačná prednáška PhDr. Pavla Šteinera, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 9. októbra 2019 o 10.30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Pavla Šteinera, PhD., pracovníka Katedry muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore história. Názov habilitačnej prednášky: Bojiská 2. svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku ako archeologické lokality. Možnosti výskumu a ochrany. Názov habilitačnej práce: Babylon armád 1. Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944-1945. Babylon armád 2. Boje medzi Hronom a Váhom, február-apríl 1945.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo