Fakulta

Akadémia veľkých diel – celoročný voľnočasový program

Kolégium Antona Neuwirtha v spolupráci s Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre ponúka všetkým študentom 1. až 2. ročníka bakalárskeho štúdia Univerzity Konštantína Filozofa inšpiratívny voľnočasový program pre 7 – 15 študentov. Náplňou klubu je 25 stretnutí počas akademického roka (1. 10. 2019 – 30. 6. 2020), pričom na každom stretnutí sa diskutuje o jednom diele z oblasti literatúry, filmu, hudby, výtvarného umenia či filozofie (Čechov, Rembrandt, Hitchcock, Tolkien, Munch, atď.). Vybrané sú diela, ktoré zásadným spôsobom formovali našu európsku kultúru. Študenti sú pozvaní, aby si dielo najprv sami doma prežili a zreflektovali pomocou pripravenej on-line knižnice. Následne prichádzajú do klubu a spolu so spolužiakmi a učiteľom (ktorý je iba moderátorom a mediátorom) sa o dielach zhovárajú, nachádzajú v nich dôležité otázky, objavujú inšpiratívne príbehy a diskutujú o odpovediach pre ich vlastné životy. Celý tento proces napomáha rozvíjať kritické myslenie, argumentačné schopnosti, empatiu a ďalšie osobnostné a charakterové vlastnosti. Študent zároveň získa možnosť otestovať svoj progres pomocou SCIO testov a dostane záverečný certifikát.
Bližšie informácie nájdete na: www.akademiavelkychdiel.sk
Kapacita klubu je 7 – 15 študentov.
Termín podania elektronickej prihlášky do programu Akadémie veľkých diel je do 23. 9.
Ukážkové hodiny (ktoré môžu napomôcť pri rozhodovaní) sa uskutočnia v piatok 20. 9. a v pondelok 23. 9. vždy od 18:30 – 20:00 hod. v miestnosti 325 v budove Filozofickej fakulty na Štefánikovej 67. Na ukážkové hodiny sa môžete prihlásiť tu.
Ďalšie otázky vám rada zodpovie lektorka Akadémie veľkých diel Mgr. Eva Pariláková, PhD.. Píšte na adresu
 
Informačný plagát 2
 
 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo