Fakulta

Predĺženie termínu podávania prihlášok na vybrané študijné programy

Dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na vybrané študijné programy denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia do 15. 8. 2019.

Bakalárske študijné programy:

Denné štúdium jednoodborové: estetika, etika, euroázijské štúdiá, filozofia, kulturológia, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, nemčina v hospodárskej praxi, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, prekladateľstvo a tlmočníctvo: španielsky jazyk a kultúra v kombinácii, románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii, sociológia, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry;

denné štúdium medziodborové: etnológia – muzeológia, história – archeológia, politológia – filozofia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – euroázijské štúdiá, sociológia – anglistika, žurnalistika – nemčina v hospodárskej praxi;

denné štúdium učiteľstva aprobačných predmetov v kombináciách ponúkaných Filozofickou fakultou;

externé štúdium jednoodborové: anglistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce (v Nitre a aj na detašovanom pracovisku v Martine), editorstvo a vydavateľská prax, etnológia, euroázijské štúdiá, história, hudobná a tanečná folkloristika, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, nemčina v hospodárskej praxi, politológia, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, riadenie kultúry a turizmu (v Nitre a aj na detašovanom pracovisku v Lučenci), ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, sociológia, taliansky jazyk a kultúra, žurnalistika;

externé štúdium medziodborové: politológia – filozofia;

externé štúdium učiteľstva aprobačných predmetov v kombinácii: anglický jazyk a literatúra – etická výchova, anglický jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a literatúra – etická výchova, slovenský jazyk a literatúra – história;

 

Magisterské študijné programy:

Denné štúdium jednoodborové: aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, archeológia, estetika, editorstvo a vydavateľská prax, etnológia, história, kulturológia, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a odbornej komunikácii, taliansky jazyk a kultúra;

denné štúdium učiteľstva aprobačných predmetov v kombináciách ponúkaných Filozofickou fakultou.

 

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook