Fakulta

Dodatočné prijímacie skúšky na externú formu doktorandského štúdia

Dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje dodatočné prijímacie skúšky na externú formu doktorandského štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia a reklama v študijnom odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá.
Termín podania prihlášky do: 13. septembra 2019

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook