Fakulta

Oznámenie o habilitačnej prednáške Ing. Janky Bereseckej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 29. apríla 2019 o 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Janky Bereseckej, PhD., pracovníčky Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.
Názov habilitačnej prednášky: Marketingovo-komunikačná stratégia brandingu lokálneho turizmu.
Názov habilitačnej práce: Povedomie o značke vo vidieckom turizme.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo