Fakulta

Oznámenie o habilitačnej prednáške Ing. Janky Bereseckej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 29. apríla 2019 o 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Janky Bereseckej, PhD., pracovníčky Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.
Názov habilitačnej prednášky: Marketingovo-komunikačná stratégia brandingu lokálneho turizmu.
Názov habilitačnej práce: Povedomie o značke vo vidieckom turizme.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook