Fakulta

Informačný seminár o certifikovanej skúške ECL z cudzieho jazyka

ecl infoseminar

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook