Fakulta

Informačný seminár o Erasmus+ mobilitách pre akademický rok 2019/20

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že do 15. apríla 2019 je možné prihlásiť sa na Erasmus+ mobility pre akademický rok 2019/20. Zároveň Vás pozývame na Erasmus+ informačný seminár, ktorý sa bude konať v utorok, 2. apríla 2019 o 13,30 v aule UKF na tr. A. Hlinku 1. Dozviete sa na ňom všetky dôležité informácie, ktoré súvisia s prípravou i samotnou realizáciou zahraničných mobilít.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook