Fakulta

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. N. B. Pažinovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 7. marca 2019 o 9,20 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD., pracovníčky Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Názov inauguračnej prednášky: „Od povrchového zberu k poznaniu každodenného života na stredovekom hrade“.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook