Fakulta

Mediálne centrum FF UKF hľadá nových študentov do svojho tímu

Mediálne centrum FF UKF organizuje výberové konanie pre študentov FF, ktorí majú záujem o získanie praktických zručností v oblasti audiovizuálnej tvorby. Mediálne centrum FF UKF zastrešuje produkciu univerzitného spravodajstva v audiovizuálnej podobe, produkuje záznamy z rôznych univerzitných podujatí, interaktívne prílohy k odborným monografiám publikovaným na pôde UKF a mnoho iného. Súčasťou Mediálneho centra FF UKF je aj Rádio PLUS, ktoré je na Slovensku jediným univerzitným rádiom s presahom na región a vysielajúcim v Nitre a okolí na frekvencií 105,9 FM. Výberové konanie sa uskutoční vo štvrtok 25. 10. 2018 o 16:00h v priestoroch Mediálneho centra FF UKF na Slančíkovej 1 v Študentskom domove Nitra.

MC FF UKF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook