Fakulta

Oznam pre študentov denného štúdia – ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Úradné hodiny pre študentov sú v dňa 13. septembra 2018 zrušené z dôvodu zápisov.

doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia FF UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook