Fakulta

Úprava úradných hodín na dennom študijnom oddelení počas letných mesiacov

V období od 30. 7. 2018 do 10. 8. 2018 bude denné Študijné oddelenie FF UKF v Nitre ZATVORENÉ.
 
doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia

gb