Fakulta

To dá rozum - dotazník

Vyjadrite svoj názor v anonymnom dotazníku, čo si myslíte o vašom štúdiu a škole. Informácie priamo od vás študentov nám pomôžu poskytnúť reálny obraz o problémoch slovenských vysokých škôl. Na základe identifikovaných problémov budeme môcť definovať odporúčania na ich skvalitnenie. Okrem dobrého pocitu z pomoci pri skvalitňovaní slovenských vysokých škôl môžete v rámci zlosovania získať aj poukážku v hodnote 15 eur na nákup tovaru v kníhkupectve Martinus. 
Vyplňte dotazník a zapojte sa do prieskumu do 10. júla 2018
Celkové výstupy z analýzy dotazníkov a kvalitatívnych rozhovorov budeme prezentovať na koncom roka 2018 prostredníctvom webu a médií. V prípade, že máte záujem o celkové alebo aj priebežné výstupy z nášho projektu, napíšte nám na a my Vám informácie pošleme.
Viac informácií nájdete na www.todarozum.sk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook