Fakulta

Oznam pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v magisterskom ŠP riadenie kultúry a turizmu

Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterskom študijnom programeriadenie kultúry a turizmupre akademický rok 2018/19 prijatí bez prijímacích skúšok.

gb