Fakulta

Oznam pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v magisterskom ŠP riadenie kultúry a turizmu

Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterskom študijnom programeriadenie kultúry a turizmupre akademický rok 2018/19 prijatí bez prijímacích skúšok.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook