Fakulta

Predĺženie termínu podávania prihlášok na vybrané študijné programy externého bakalárskeho štúdia

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje dodatočné prijímacie konanie na bakalársky študijný program aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (ročné školné 530,- €), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine a na študijný program riadenie kultúry a turizmu (ročné školné na 490,-€), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Lučenci.

Termín podania prihlášky je do 15.8.2018

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook