Fakulta

Oznam pre uchádzačov

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje prijímacie konanie na novoakreditovaný magisterský študijný program aplikovaná etikaetická expertíza a etické poradenstvo, ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine. Výška ročného školného je 620 . Prihlášky je potrebné poslať na adresu: Študijné oddelenie – externé, Filozofická fakulta UKF, Štefánikova 67, 949 74 Nitra. Termín podávania prihlášok je do 15.8.2016.

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo