Fakulta

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – interné magisterské štúdium

Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských študijných programoch: archeológia, estetika, etnológia, filozofia, a politológia pre akademický rok 2016/17 prijatí bez prijímacích skúšok.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook