Fakulta

Oznamy pre uchádzačov

 1. Predĺženie termínu podávania prihlášok na nové ŠP interného bakalárskeho štúdia
  • Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na nové študijné programy interného  bakalárskeho štúdia do 31. 5. 2016:
   • euroázijské štúdiá,
   • religiózne štúdiá,
   • románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii.

 2. Zrušenie prijímacích skúšok na vybrané ŠP interného bakalárskeho štúdia
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych študijných programoch filozofia, politológia a riadenie kultúry a turizmu pre akademický rok 2016/17 prijatí bez prijímacích skúšok, t. j. na základe výsledkov stredoškolského štúdia.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo