Fakulta

Predĺženie termínu podávania prihlášok na externé bakalárske štúdium

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre oznamuje, že predlžuje termín podávania prihlášok na vybrané študijné programy externého bakalárskeho štúdia do 31. 5. 2016. Jednoodborové študijné programy: aplikovaná etika – etika profesijných činností, anglistika, estetika, editorstvo a vydavateľská prax, etnológia, história, hudobná a tanečná folkloristika, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, politológia, religiózne štúdiá, riadenie kultúry a turizmu, žurnalistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce – detašované pracovisko v Martine, riadenie kultúry a turizmu – detašované pracovisko v Lučenci. Dvojodborové učiteľské štúdium: nemecký jazyk a literatúra – etická výchova, nemecký jazyk a literatúra – história, nemecký jazyk a literatúra – výchova k občianstvu, slovenský jazyk a literatúra – etická výchova, slovenský jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu.

Ďalšie informácie o študijných programoch nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/moznosti-studia-na-ff

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo