Fakulta

Erasmus+ stáž – dodatočné prihlasovanie

Oznamujeme študentom, že do 20. februára 2016 je otvorená výzva na dodatočné prihlasovanie na Erasmus+ stáž 2015/2016 (stáž treba absolvovať do 30. septembra 2016). Záujemcovia sa prihlásia v aplikácii StudyAbroad a vyplnenú prihlášku, akceptačný list, motivačný list a CV prinesú fakultnému koordinátorovi Ľ. Törökovi do utorka 23.02.2016. 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook