Fakulta

Štúdium na Katedre náboženských štúdií FF UKF v Nitre

Katedra náboženských štúdií FF UKF v Nitre ponúka v akademickom roku 2016/2017 vysokoškolské štúdium v dvoch študijných programoch:

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (učiteľstvo) v kombinácii s ďalším predmetom (učiteľský študijný program) – bakalárske a magisterské denné štúdium
UPLATNENIE: Učiteľ na základných a stredných školách

RELIGIÓZNE ŠTÚDIÁ - nový bakalársky program na katedre, bez prijímacích pohovorov (denné aj externé štúdium) Ide o kombináciu troch študijných programov: religionistika, masmediálna komunikácia a žurnalistika
UPLATNENIE:  V redakciách, médiách, vydavateľstvách, treťom sektore. Pridanou hodnotu je špecializácia na oblasť religiozity a aktuálnych vzťahov medzi náboženstvami.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook