Fakulta

Štúdium na Katedre náboženských štúdií FF UKF v Nitre

Katedra náboženských štúdií FF UKF v Nitre ponúka v akademickom roku 2016/2017 vysokoškolské štúdium v dvoch študijných programoch:

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (učiteľstvo) v kombinácii s ďalším predmetom (učiteľský študijný program) – bakalárske a magisterské denné štúdium
UPLATNENIE: Učiteľ na základných a stredných školách

RELIGIÓZNE ŠTÚDIÁ - nový bakalársky program na katedre, bez prijímacích pohovorov (denné aj externé štúdium) Ide o kombináciu troch študijných programov: religionistika, masmediálna komunikácia a žurnalistika
UPLATNENIE:  V redakciách, médiách, vydavateľstvách, treťom sektore. Pridanou hodnotu je špecializácia na oblasť religiozity a aktuálnych vzťahov medzi náboženstvami.

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo