Fakulta

Pozvánka na slávnostnú imatrikuláciu

Vážení študenti,
slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskych študijných programov sa bude konať dňa 11. novembra 2015 v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra).

Dostavte sa, prosím, do Auly jednu hodinu pred začatím slávnostného aktu imatrikulácie. Účasť na slávnostnej imatrikulácii je záväzná pre všetkých študentov 1. ročníkov bakalárskych študijných programov. V tento deň sa nekoná výučba.

Príchod

do auly

Čas konania

Študijné programy

9,00 hod.

10,00 hod.

učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie), prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie),

aplikovaná etika – etika profesijných činností, anglistika, estetika, etika, editorstvo a vydavateľská prax, filozofia, história, nemčina v hospodárskej praxi

11,30 hod.

12,30 hod.

archeológia, etnológia, kulturológia – blízkovýchodné štúdiá, kulturológia, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, masmediálne štúdia s francúzskym jazykom, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry, žurnalistika,

 
doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., v.r.
prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo