Fakulta

Úradné hodiny denného Študijného oddelenia počas zápisov

Úradné hodiny denného Študijného oddelenia FF UKF v Nitre sú v dňoch:  

31.8.2015 (pondelok)
7.9.2015 (pondelok)
8.9.2015 (utorok)
9.9.2015 (streda)

ZRUŠENÉ z dôvodu zápisov.

 

doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook