Fakulta

Dôležité informácie pre absolventov bakalárskeho štúdia

Vážená absolventka, vážený absolvent,
vzhľadom na to, že ste úspešne ukončili štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zúčastníte sa promočnej slávnosti je dôležité
 • ak je slávnosť  o 9,00 hod.  – dostaviť sa o 7,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu
 • ak je slávnosť  o 12,00 hod. – dostaviť sa  o 10,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu
 • ak je slávnosť  o 15,00 hod.  – dostaviť sa  o 13,30 hod. za účelom nácviku slávnostného promočného aktu
priamo v Aule Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, 949 01  Nitra.
 
Pri príchode do auly je potrebné predložiť nasledovné potvrdenia:
 • potvrdenie z Univerzitej knižnice o vrátení zapožičaných kníh (potvrdenie vydáva Univerzitná knižnica UKF v Nitre na Drážovskej cesta 4, 949 74  Nitra, tel. 037/6408106),
 • ústrižok o zaplatení poplatku za zapožičanie taláru:
  • suma 9 €; číslo účtu: 7000073121/8180; variabilný symbol 0200; poznámka pre prijímateľa: talár + Vaše priezvisko
Vyššie uvedené potvrdenia musí odovzdať každý absolvent.
 
Vaša účasť na slávnostnom prevzatí diplomu je nevyhnutná.
V prípade, že sa nemôžete promócie v tomto termíne zúčastniť oznámte nam túto skutočnosť mailom najneskôr do 7.7.2015.
 
Jozefína Cintulová  ()
 • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, európske štúdiá, kulturológia, kulturológia - blízkovýchodné štúdiá, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, sociológia
Helena Pagáčová  ()
 • bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika profesijných činností, etika, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, filozofia, história, misijná práca, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry, žurnalistika
 • bakalárske študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
RNDr. Zuzana Eckhardt ()  
 • bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy  (UAP - všetky kombinácie)
 • magisterské študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo