Fakulta

Potvrdenie zo študentského domova o tom, že študent končiaceho ročníka nemá záväzky voči študentským domovom

Nie je nutné, aby študenti končiacich ročníkov priniesli potvrdenie zo Študentského domova Zobor o tom, že majú vyrovnané všetky záväzky voči študentským domovom študijným referentkám fakúlt. Agendu ohľadne záväzkov študentov končiacich ročníkov voči študentským domovom budú riešiť študentské domovy.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.,
prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci

gb