Fakulta

Oznam o začiatku Úvodného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre študentov UKF

Milé študentky,
milí študenti,
veľmi nás teší Váš záujem o absolvovanie Úvodného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre študentov UKF, ktorý sa uskutoční v termíne od 18. do 22.septembra.
Kurz bude prebiehať v čase od 8.00 do 14.00 hod. v budove Študentského domova UKF Nitra na Ul. B. Slančíkovej 1 v učebniach 130, 131, 132, 133 a 136.
Na dverách učební budú menné zoznamy; prosím, vyhľadajte svoje meno a smelo vojdite
V prípade nejasností píšte na adresu (Mgr. Oľga Csalová, PhD.).
Tešíme sa na Vás!
Vaši lektori slovenčiny

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo