Fakulta

Doplnkové prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Filozofická fakulta vyhlasuje doplnkové prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom odbore:
1. 15. Historické vedy, v študijnom programe archeológia v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, v. v. i.
2. 12. Filozofia, v študijnom programe estetika v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV , v. v. i.
 (viac info tu). 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo