Fakulta

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok - magisterské štúdium

Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – interné magisterské štúdium
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských študijných programoch: anglický jazyk v odbornej komunikácii, archeológia, etnológia, estetika, filozofia, kulturológia – riadenie kultúry a turizmu, politológia, sociológia pre akademický rok 2015/16 prijatí bez prijímacích skúšok.
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium učiteľstva v magisterskom študijnom programe anglický jazyk a literatúra v kombinácii a výchova k občianstvu v kombinácii pre akademický rok 2015/16 prijatí bez prijímacích skúšok, t. j. na základe výsledkov stredoškolského štúdia a ďalších podmienok prijatia z druhého predmetu v kombinácii.
Rozhodnutie dekana o zrušení prijímacích skúšok – externé magisterské štúdium
  • Rozhodnutím dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre budú uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterskom študijnom programe anglický jazyk v odbornej komunikácii pre akademický rok 2015/16 prijatí bez prijímacích skúšok.

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo